Uitgelicht

Behoud de laatste boekhandel van Nieuw-West: word lid!

Coöperatief Cultureel Boekencentrum zoekt 100+ leden
Op 16 februari 2024 is Cultureel Boekencentrum Nieuw-West, een coöperatieve vereniging opgericht. Het bestuur van de coöperatie en medewerkers en vrijwilligers van de boekhandel nodigen u van harte uit om samen op een literair avontuur te gaan in het grootste stadsdeel van Amsterdam.

Krachten bundelen
Eind 2025 dreigt boekhandel Meck & Holt in Osdorp vanwege naderend pensioen te moeten sluiten. Daarmee zou in Nieuw- West, een stadsdeel zo groot als Haarlem, de laatste boekhandel verdwijnen. Een aantal klanten ging dat vooruitzicht aan het hart en besloot een coöperatieve vereniging op te richten. Een van de klanten/ vrijwilligers, Annemarie Jongkoen, heeft de intentie om de B.V. Meck & Holt voort te zetten. Het idee is dat Meck & Holt en Cultureel Boekencentrum Nieuw-West hun krachten bundelen en een twee-eenheid vormen met als doel een kansrijke boekhandel en een scala aan literaire activiteiten in Nieuw-West.

Lidmaatschap
Met de campagne roept het Cultureel Boekencentrum Nieuw-West geïnteresseerden op om een lidmaatschap te overwegen. Een lidmaatschap betekent een eenmalige bijdrage van €1.000,-.
Dit kan door meerdere mensen of ondernemers gefinancierd worden, maar komt op naam van één persoon te staan. Ook zijn giften mogelijk. Met de inleg van de leden neemt de coöperatieve vereniging een aandeel in de B.V. Meck & Holt en wordt de twee- eenheid gesmeed. Het streven is om 100+ leden te werven die samen het literaire leven van het stadsdeel een impuls geven.

Geïnteresseerd?
Vraag de nieuwsbrief of het intentieformulier aan via info@meckboek.nl of nkoers@kpnmail.nl.