Privacy

Inleiding

Meck & Holt / Cultureel Boekencentrum Nieuw-West, hierna afgekort als CBCNW. meldt hieronder hoe zij omgaat met via de website meckboek.nl verkregen persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

CBCNW heeft de mogelijkheid persoonsgegevens van klanten, bezoekers en gebruikers van meckboek.nl te verwerken. Men moet daarbij denken aan aankoopgegevens, NAW-gegevens en tevens gegevens over voorkeuren voor bepaalde typen boeken.

Doeleindenverwerking

CBCNW verwerkt de door haar klanten verstrekte persoonsgegevens op een zodanige manier dat zij kan voldoen aan het door haar klanten gewenste serviceniveau. Zo worden uw persoonsgegevens gebruikt voor (1) Het verwerken van een bestelling, (2) het indien nodig, het versturen van een factuur ten behoeve van de betaling van een bestelling, (3) het verzenden van nieuwsbrieven.

Omgang met persoonsgegevens en data

CBCNW maakt ten behoeve van haar automatisering gebruik van partijen die in opdracht persoonsgegevens kunnen bewerken. Dit is exclusief voor intern gebruik. Persoonsgegevens zullen door CBCNW nooit aan derden worden verstrekt. Uitzondering is als de overheid vraagt om gegevens ten behoeve van een wettelijke verplichting.

Beveiliging

CBCNW heeft voldoende maatregelen genomen ter bescherming van opgeslagen persoonsgegevens. De databases waarin persoonsgegevens worden opgeslagen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven beveiligingseisen en zijn alleen toegankelijk voor die medewerkers van CBCNW die vanwege hun functie toegang tot deze gegevens moeten krijgen. 

Aanpassing en verwijdering persoonsgegevens

CBCNW biedt haar klanten verschillende manieren om persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Daarnaast kan CBCNW zelf op verzoek (mondeling of schriftelijk) dezelfde taken verrichten.

Nieuwsbrieven

Uitschrijven van een nieuwsbrief doen wij naar aanleiding van een mondeling of schriftelijk verzoek.

CBCNW, 20 mei 2023